Tuesday, January 12, 2016

Serangan, Denpasar Bali

Hari senin-11-1-2016
aku pergi ke pulau serangan disana banyak kepiting,siput disana aku bermain pasir dan air bersama adik aksi dan araya.araya dan adik aksi membawa mainan kita bermain bersama-sama disana kita membikin rumah pasir disana aku senang sekali disana setelah aku selesai bermain aku langsung membersihkan badan dengan air aku langsung pulang.